लग्नानंतर संपतं म्हणतात

लग्नाआधीचं प्रेम

मिडल क्लास, हिशेबी, महिन्याच्या गणितात न बसणारं

बायकोनी केलेल्या मोदकावर

पुऱ्यांवर, पोळ्यांवर आणि भरल्या वांग्यावर

मनापासून दाद न देणारं

कोणाचं संपतं प्रेम? त्याचं की तिचं?

तो कपडे वाळत घालताना

तिच्या साडीतून वाऱ्याची झुळूक घेताना

समोरच्या बॅचलरकडे बघताना

हळहळणारं?

घामेजलेल्या मानेकडे करुन दुर्लक्ष

एकामागून एक डोसे घालत

सांबारात तापलेल्या डावानं ढवळत

उकळणारं?

पेपरातल्या कोड्यासारखं

दारुतल्या सोड्यासारखं

ढेकरामागून विड्यासारखं

भिंगरीवाल्या पायाच्या जोड्यासारखं

की

भिजवलेल्या मसूरासारखं

शिट्टीच्या सूरासारखं

हसलेल्या गुलाबजामामुळे दुष्ट कृरासारखं

सरप्राईजचा विचका करत घमघमाटी फितूरासारखं

दोन आयुष्यांना जोडणाऱ्या फेऱ्यासारखं सात

एकाला हापिस अाणि हॉलमध्ये थाट

दुसऱ्याला राबायला चुलीशी हात

दोघांना एकवटायला अंधारी रात

घुरघुरणाऱ्या पंख्याला विचारा कोणाचं संपलं

कोसणाऱ्या तोंडाचं की निजणाऱ्या डोक्याचं

घोरणाऱ्या गळ्याचं की भिजणाऱ्या मटकीचं

संप संप संप म्हणत संपवून टाकायला हवं

विचारांना विसरत विसरत सुरु करावं नवं

लग्नाआधीचं प्रेम लग्नानंतर

साडीच्या सुगंधात दरवळणारं

चिरोट्याचा स्वाद जिभेवर विरघळवणारं

घुरघुर पंख्याला गरगर करणारं

हॉलमध्ये सोफ्याशेजारी एक खुर्ची देणारं

पेपराच्या बाजूला एक कप चहा म्हणणारं

घामेजलेलच्या मानेला मोकळा वारा घालणारं

प्रेम संपत नाही थांबतं फक्त

ते ही करायचो थांबलो की

प्रेम दिसत नाही सांगतं फक्त

ते ही मनमुराद बोलायला लागलो की

Apart from writing I love to go on bike rides and have coffee with unending conversations.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: