तसा हा माझा पहिला ब्लॉग नाहीये पण तरी पहिलाच आहे. कारण ही साईट माझी आहे. ही जागा आता माझ्या हक्काची आहे. म्हणून हा इथला पहिलाच ब्लॉग. मला ब्लॉग लिहायचाय. नियमितपणे लिहायचाय पण झालंय काय माहितीये का? लोकांच्या फार अपेक्षा असतात. इकडे तिकडे काही न काही वाचलेलं असतं. मनात लगेच तुलना सुरु होते. तशी मी पण तुलना करतेच. आता हे लिखाण सुरु करण्याआधी मी सुद्धा लगेच सर्च केलं की नक्की किती आणि कोण ब्लॉग रायटर्स आहेत? ते काय लिहितात? लोकांना काय आवडतंय? पण मग परत मी स्वतःला आठवण करुन दिली की मला ब्लॉग यासाठी लिहायचा होता की ते लिखाण कोणासाठी असं नसेल. पैशासाठी, कोणा एकानं त्याची कथा दिली म्हणून त्याचा विस्तार करणं नाहीये. हे आपल्यासाठी आहे. आपल्या मनातलं बाहेर पडण्यासाठी आहे. म्हणून मी सरळ साईट बनवायला घेतली. म्हटलं लिहुया… नाही का? फॉलोअर्स मिळतील का? आणि कोणी आपलं लिखाण वाचेल का?? कोणी आपल्या पुढे जाईल का? या प्रश्नात आणि चिंतेत नको अडकायला. हजारो, लाखो लोक पुढे आहेत… असू देत. शेकडो मागून पुढे जातील. जाऊ देत. पण या सगळ्यात मनापासून जे आपल्याला वाटतंय ते कसं बदलेल?

Apart from writing I love to go on bike rides and have coffee with unending conversations.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: